ریمل لش سنسیشنال لوشس میبلین ریمل لش سنسیشنال لوشس میبلین ا دارا بودن برس بادبزنی که متشکل از ده لایه است. توانایی پوشش و حجم دهی به تمامی مژه ها حتی مژه های کوتاه و ریز را دارد.