نقد و بررسی سرم لایه بردار سالیسیلیک اسید دی اوردینری