میسلار واتر گارنیر پوست چرب میسلار واتر گارنیر پوست چرب جهت پاک کردن آرایش صورت، چشم و لب و همینطور تمیز کردن پوست از آلودگی ها می توان استفاده کرد. این محصول فاقد روغن است و توسط متخصصین