مسواک زغالی کانفیدنت مسواک زغالی کانفیدنت سری گلدن چارکول نسل جدید از مسواک های کانفیدنت می باشد که حاوی کربن اکتیو می باشد. این مسواک به صورت ط