مداد چشم ضدآب و چرب بلمداد چشم ضدآب و چرب بل یک محصول فوق العاده نرم و روان برای ایجاد خط چشم داخل چشم است. این مداد کاملا ضد آب بوده و در مقابل تعریق نیز مقاوم