ضد آفتاب اسپات ایزدین ضد آفتاب اسپات ایزدین این محصول یک ضدآفتاب میباشد که  به پیشگیری از ایجاد لک های ناشی از آفتاب  کمک میکند همچنین نرم کننده،