شیر مو بوتانیک تراپی گارنیه مدل زنجبیل حجم ۲۵۰ میلی لیتر