شامل چهار عدد براش با کیفیت بدنه‌ی آلومینیوم سبک و مقاوم سهولت در شست و شو دارای الیاف مصنوعی ضد خشونت علیه حیوانات 079625014037