بالم لب گل رز لابلو 5.5 میلی لیتر ا Labello Soft Rose Lip