استیک ضد عرق فرش اولد اسپایس استیک ضد عرق فرش اولد اسپایس با وجود ترکیبات فعالی به نام نمک آلومینیوم باعث خشک شدن و جلوگیری از تعرق پوست می‌شود.